Emin Yarımoğlu

DARENDELİOĞLU İLHAN EGEMEN - Emin YARIMOĞLU

DARENDELİOĞLU İLHAN EGEMEN

Emin YARIMOĞLU

          Darende'den Tarsus'a göç ile gelen bir ailenin çocuğu olan İlhan Egemen 1921 yılında dünyaya geldi. Aile 1934 Soyadı Kanunu ile Egemen soyadını almıştır. Atalarının Darende'den gelmiş olmasından dolayı mahkemeye başvurup Darendelioğlu soyadını almıştır (1). Okul hayatına Tarsus ilçesinde başlayan İlhan Egemen Adana Erkek Lisesi'ndeyken Hatay'ın ülke sınırlarına dahil olmasıyla birlikte oradaki Türk çocuklarıyla ilgilenmek ve onlara örnek olmak amacıyla arkadaşlarıyla Hatay'da bulunmuştur. Erkek Lisesinde okurken Toprak adlı Türkçü dergiyi çıkarmaya başlamıştır.

          Darendelioğlu üniversite eğitimi için daha sonra İstanbul'a gitmiştir. 1944 yılında ''Sabahattin Ali-Nihal Atsız'' davası sonrasında gözaltına alınanlar arasında İlhan Egemen Darendelioğlu da vardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde eğitim gören Darendelioğlu Türkçü yapılanmalara ve organizasyonlara sürekli katılmıştır. 1950 yılında askere gitti ve yedek subay olarak görevini tamamladı. Askerlik sonrası İstanbul’da bir süre Türkçe Öğretmenliği yaptı. Darendelioğlu Beyazıt, Karakol Sokağı'nda Toprak Matbaasını kurmuş ve Toprak dergisini aylık ülkü dergisi olarak yayınlamaya devam etmiştir. Türkiye dışından gelen soydaşlarımızla ilgilenmiş komünizmin onlara uyguladığı baskıları onlarla beraber toplantılarda insanlara duyurmuştur. Türkiye Komünizle Mücadele Derneği başkanlığı yapmıştır. 1969-1973 yılları arasında da önce Adalet Partisi milletvekilliği sonra da Adalet Partisi'nden ayrılıp kurucuları arasında olduğu Demokratik Parti milletvekilliği yapmıştır. Yurtdışında komünizm karşıtı toplantılara katılmıştır. Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam etmiştir.

          Ortadoğu gazetesinin başyazarlığını yaptığı sırada Beyazıt’ta bulunan basımevinden çıkarken komünistlerce öldürüldü. Öldürülmeden önce Aydınlık gazetesi sürekli solculara Darendelioğlu’nu hedef gösteriyordu. Katilleri bulunamadı. Çıkardığı dergi gibi TOPRAK oldu. Kabri Adana'da Kürkçüler Köyü'ndedir.

         Millet meclisine  Demokratik Parti adına yaptığı konuşmada kendi yaşamını özetlemiştir;  ''Bizim için milletvekili sıfatı da gelip geçicidir. Bizim asli sıfatımız mezara kadar namuslu yaşamaktır, biz o asli vazife içindeyiz.'' (2)

Toprak Dergisi ve Darendelioğlu

          Darendelioğlu’nun Erkek Lisesi örencisi iken Adana’da çıkarmağa baladığı ve Edebiyat Fakültesi örencisi olduğu yıllarda Istanbul’da sürdürdüğü  Toprak dergisi aylık bir  “edebiyat-sanat mecmuası” niteliğinde idi. Bu dönemde Darendelioğlu öğrenci olduğu için derginin sahibi Sakıp Önal olarak gözüküyor. Dergi 1954 yılında artık kendi matbaasında basılmaya başladı. Bu yeni sayılarda “aylık fikir-sanat-ülkü dergisi” söylemi yer alıyordu. Derginin sahibi Mahmut Ünal ve İlhan Egemen Darendelioğlu olarak görünüyordu. Dergi ile beraber Türkçü fikirleri içeren kitaplarda bu matbaada basılmaya başladı. 1962 yılında yeniden dergi basılmaya başladı. Bu dönemde derginin sahibi İlhan Egemen Darendelioğlu olarak gözüküyordu. Komünizm karşıtı yazılar ağırlıklı olarak yer alan dergi en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olmuştur.

          Dergide  Arif Nihat Asya, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, A. Nurullah Barıman, Mehmet Sadık Aran, Cevdet Akçalı, Elmas Yıldırım, Reha Oğuz Türkkan, Nurettin Pakyürek, Mahmut Ünal, Darendelioğlu İhan Egemen, Hüseyin Namık Orkun, Nejdet Sançar,Hikmet Tanyu, Abdülkadir İnan, Fethi Gemuhluoğlu, Tahsin Ünal, Ziyaettin Babakurban, Yücel Hacaloğlu, Necmeddin Sefercioğlu, Altan Deliorman, Cemal Oğuz Öcal,Fethi Tevetoğlu,Aclan Sayılgan, İsmail Hakkı Gökhun, Refet Körüklü,İzzet Yolalan,Mustafa Kayabek, Hayrani Ilgar, Necdet Özkaya gibi dönemin Türkçüleri yazarlık yapmaktaydı. Dergiyi çoğu zaman Darendelioğlu ile beraber Nurettin Pakyürek yayına hazırlamıştır.(3)

         Türk'e Doğru, Tanrıdağ, Milli Yol, Milli Işık, Milli Hareket gibi Türkçü dergilerde de Darendelioğlu'nun yazıları yayınlanmıştır.

Nihal Atsız ve Darendelioğlu

          İstanbul'da üniversite okumaya gittiği dönemde Atsız Beğ ile tanışmıştır. 1944 olaylarına Atsız Beğ gibi Darendelioğlu da gözaltına alınmıştır. Darendelioğlu 1944 yılı Mayıs ayı başlarında “Solcu Şairler Antolojisi” adıyla bir broşür yayınlamış, bu broşüründe, edebiyat ve sanat kisvesi adı altında Komünizm propagandası yapan şairleri toplamıştı(4). Türkçüler Derneği kurulduğunda kurucular dışında Altan Deliorman ve Mustafa Kafalı ile birlikte derneğe ilk üye olanlardan biridir. Türkçüler Derneği'nin kurucuları dernek başkanlığını ona teklif etmesine rağmen böyle bir görevden kaçınmıştı. Keskin kalemini kılıç  maharetiyle kullanan bu genç adam, özel hayatında hakikaten alçak gönüllüydü(5).

          Nihal Atsız'ın 11 Aralık 1975'te ölümü üzerine de Toprak dergisinin Aralık 1975 sayısını ''Nihal Atsız Özel Sayısı'' olarak çıkarmıştır. Bu sayıda Atsız Beğ için; ''Kimse inkar edemez ki, merhum, büyük bir vatanperver, korkusuz bir mücahit,akıllı ve şuurlu bir komünist düşmanı idi. Atsız Bey'in, bizim nesilden olup da Türk milliyetçiliğine gönül vermiş olan herkeste büyük hissesi vardır.'' demiştir(6).Ayrıca Darendelioğlu Atsız Beğ'in cenaze törenine de katılmıştır.

Komünizmle Mücadele'de Darendelioğlu

           Darendelioğlu İstanbul'a okumaya gittiği dönemde Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gelen soydaşlarının anlatımlarıyla komünizmin tehlikeli bir akım olduğunu dinlemiştir. Milliyetçi duygularla yetişen Darendelioğlu İstanbul'da Türkçü guplarla sürekli ilişki içerisinde olmuştur.  Atsız Beğ'in oğluna vasiyetinde  belirttiği gibi Darendelioğlu'nda da  ''Komünizm bize düşman bir meslektir.'' anlayışı vardır. Çıkardığı dergi komünizmle mücadele de bir bayrak haline gelmiştir. Türkistan'ın komünizm tehlikesinden kurtulması için mücadele edenleri kendi ofisinde ağırlamış ve gittiği toplantılara konuşmacı olarak götürmüştür. Komünizm tehlikesi altında olan ülkelerde de konferans vermiştir.

          Türkiye’de komünist faaliyetlerin artması üzerine İzmir’de Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği kurulmuştur. Derneğin ilk olarak başkanlığını Nejat Halil Pala yapmıştır. Komünizm tehlikesini gören Darendelioğlu, bu derneğe üye oldu ve 1965 yılında derneğin genel başkanı seçildi. Derneğin 78 şubesini gezerek ''Türkiye’de ve Türk basınında komünizm faaliyetler'' hakkında konferanslar verdi. Dernek konferans ve toplantıların yanında ''Mücadele'' adlı bir dergi yayınlıyordu.(7)

Darendelioğlu'nun Kitapları

          Türkiye'de Komünist Hareketleri 1-2, Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, Türk Milliyetçiliği Tarihinde Büyük Kavga, Devrim Nedir?Devrimci Kimdir?, Ecevit Marksist mi? , Pazarlar Kanlı İdi, Nazım Hikmet Vatan Haini mi Vatan Şairi mi ? Bu kitapların çoğu kendi yayınevi olan Toprak'dan çıkmıştır. Orkun, Toker ve Oymak Yayınlarından da kitapları çıkan Darendelioğlu ölüm anına kadar yazılarıyla Türk Milliyetçiliğine hizmet etmiştir.

 

1-Selim Yıldız, Güneyli Yiğit, Ankara, 2013, s.33

2-Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 20.06.1973

3-Geniş bilgi için; Necmeddin Sefercioğlu, Türkçü Dergiler, s.29-32

4-Selim Yıldız, SABAHATTİN ALİ-ATSIZ DAVASI: SANCIDAN BAYRAMA ''3 MAYIS'' 

5-Altan Deliorman, Kırk Kanatlı Jöntürk, 2009

6-Selim Yıldız, Güneyli Yiğit, Ankara, 2013, s.37

7-Geniş bilgi için; İlhan Egemen Darendelioğlu, Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri, s.386-393

An itibariyle ziyaretci sayısı:

213 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi