Anasayfa

Mehmet ÖZCAN - TARİKATLARIN TİCARİ ÖRGÜTLENMELERI VE DEVLETTE KADROLAŞMASI

 

 

1970-80 yılları arasında Devrimci ve Ülkücüler sokak çatışmaları ile enerjilerini birbirlerine boşaltırlarken, Siyasal islamcılar ticaret ve sanayi hayatına el attılar..Milli Nizam Partisi vasıtasıyla koalisyon hükümetlerinde yer alıp, yatırımcı bakanlıklarda sessizce kadrolaştılar.

 

-Kadrolaşmanın en yoğun olduğu yer, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi Bakanlığı ve Devlet Sanayi İşci Yatırım Bankası(DESİYAB) idi..

 

-O tarihlerde Cemaat ve Tarikatlar büyesinde yüzlerce "Çok Ortaklı Anonim Şirketler"kuruldu. Resmini koyduğum DPT tarafından hazırlanan yatırım projeleri ile Sanayi Bakanlığından "Teşvik Belgesi" alan işbu şirketler, gene aynı bakanlığa bağlı olan Devlet Sanayi İşci Yatırım Bankasından (DESİYAB) aldıkları faizsiz krediler ile fabrikalar kurup, sanayici oldular..1988 yılında Turizm Bankası ile birleşerek T.Kalkınma Bankası adını alan DESİYAP adlı banka 1975 de zaten bu amaçla kurulmuştu..Elinde iyi bir yatırım projesi olupta, finansman sıkıntısı çeken Çok Ortaklı Anonim Şirketler'e finansman desteği vermek bu bankanın görevi idi..DESİYAB'ın mevzuatına göre bunun da tarifi yapılmıştı..AŞ.deki her bir ortağın sermaye payı %10 geçmeyecek ve en az 200 ortaklı olacak. Her tarikat de zaten mürit sayısı olarak bu tarife fazlasıyla uyuyordu..DPT nin hazırladığı örnek projeler de kağıt üzerinde çok rantabldı. Sözkonusu banka, nakit para vermek yerine, tesisin kurulumunu yapıp üzerine de ipotek koyduktan sonra şirkete teslim ediyordu. Bankacılık dilinde buna ayni (mal-makina) kredi deniliyor.

 

Prof. Dr. Esat Arslan - Asya’nın Polonya’sı: ‘Kazakistan’