AKADEMiK İLİM, FİKİR VE MEDENİYET DERGiSi

AKADEMİK İLİM, FİKİR VE MEDENİYET DERGİSİ

“Turan Dergisi, Doğu Araştırmalar Merkezi tarafından Düşünce Fikir ve Siyaset sahasında yayınlanan üç aylık bir dergidir. Dergide, içtimai, beşeri, coğrafi, jeopolitik, ve tarihi ilimler yanında, derginin gündeme aldığı konularla, bu sahayla yakından ilgili olan araştırma, inceleme, tahlil ve mülakat yazılarına yer verilir. Yazıların muhtevasından yazarları sorumlu olup, gönderilen yazılar yazarlarına aittir. Yazıların değerlendirilmesi yayın kuruluna ait olup, yazıların yayınlanıp yayınlanmaması kurulun tasarrufundadır. Dergiye gönderilecek yazıların daha önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Gönderilen yazılar, yayın kurulu tarafından incelendikten sonra bir ay içinde yazarına yayınlanıp yayınlanmayacağı bildirilir. Gönderilen yazıların iki nüsha olarak, Microsoft Word dosyası olarak kaydedilmiş disket veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e/posta adresine gönderilmesi gereklidir. Yazılarda sosyal bilimlerde kullanılan APA referans sistemine uyulmasına itina gösterilmesi gerekir. Gönderilen makalelerin 150-200 kelimelik Türkçe özetleriyle, yazıların muhtevasını belirleyen üç anahtar kelimenin tespit edilerek ilave edilmesi gerekmektedir. Yazılarda uydurukça kelime kullanılmaması ve özellikle İngilizce özet gönderilmesi rica olunur.”

www.turanjeopolitig.com

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

An itibariyle ziyaretci sayısı:

64 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi