Turan Dergisi 34.Sayı

TURAN DERGİSİ 
SAYI : 34
YIL   : 2018
 
İletişim:
Cep:  0532 494 1460
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Erol Cihangir                                                                                      

 

 

editör'den
Saygıdeğer okurlarımız,

2018 yılının ilk sayısı, süreli yayımının 34. nüshasıyla dergimiz 10.yılına girmiş bulunuyor.[*]" Baştan beri derginin sayfa, süre ve maddi imkanlarla sınırlı, belirli bir nitelik taşıma noktasında göstermeye çalıştığımız hassasiyet dikkate alındığında, bu endişelerin hepsinin yerine getirdiğimizi söylemek elbette mümkün değil. Hatta zaman zaman dikkate aldığımız ölçü1erin altına indiğimizde vakidir. Bunda çoğu zaman akademik çevrelerin son yıllarda akademik unvan için gerekli puanlama ile ilgili "hakemli" dergi olmamanın dezavantaj teşkil ettiğini de bildirmek zorundayız. Aslında, dergimiz ilk yayımlandığı nüshadan itibaren "hakemli" dergi ölçütlerinde çıkmakla birlikte, elan "hakemli" dergi olmaya müracaat etmeyişimizin sebebi; işin içinde olanların çok iyi bildiği gibi dergiye gelen akademik makaleler, bir hakem tarafından değerlendirilip, yayımlanmasına uygun olup olmadığı raporu verilirken, bazen de hiçbir akademik beklentisi olmayan kıymetli makaleler sırf akademik ölçütlerde olmadığından elenmiş olacağından, "hakemli" dergi hüviyetine en azından şimdilik başvurmayı düşünmüyoruz.

Nihayetinde bu dergi, egemen kurumsal yapıların dışında, hatta tam karşısında bağımsız ve hür bir tefekkür dünyasının inşası temennisiyle yola çıkmış olup, gücümüz yettiği müddetçe, bayrağı bir başkasına devredene kadar devam edecektir. Bu arada, memleketimizde son bir yıl içinde dışa bağımlı ekonomi ve üretimle ilgili olarak (kağıt ve bilumum matbaa baskı malzemelerinin ithali) artan girdiler sebebiyle, derginin beher fiatını 25. TL. ye çıkartmak zorunda kaldığımızı da belirtmeliyiz.

Bilindiği gibi, Dünya "ada'mızda uluslararası emperyalizm bütün gücüyle özellikle Doğu'yla olan ezeli kavgasını bütün şiddetiyle artırarak, etnik unsurlar üzerinden egemenlik kurma kavgasını devam ettirmektedir. Bu kavgada, yön bulma şaşkınlığını yaşayan hemen her Doğu ülkesi gibi memleketimizde de isabetli bir rota tutturamamanın sıkıntılarını yaşanmaktadır. Bu sıkıntıdan mülhem olmak üzere, kimi Batı'ya kimi zaman Doğu'ya yönelen ülkemizin bu yolda ürettiği kavramların da bu çaresizliğin ürünü olarak görmek mümkündür, Tam da bu sebeplerden hareketle, dergimizin bu sayısında saygıdeğer hocamız Prof. Anıl Çeçen beyefendinin kaleme aldığı "Millilik ve Yerellik" makalesini buna cevap niteliğinde olarak ilginize sunuyoruz. Yine, 100. Yılında Bolşevik devrimi üzerine tarafımızdan kaleme alınan değerlendirme yazısının günümüz dünyasının anlamlandırılması açısından bu babda yeniden üzerinde düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Geçen sayılarda derin tahlilleriyle dergi ailemize katılan saygıdeğer ilim adamı Aslan Yaman beyefendi, bu sayıda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda meclis muhalefeti üzerine kaleme aldığı yazısıyla, yakın dönem cumhuriyet tarihine ışık tutmaya devam etmektedir.

Dergimizin baştan beri, kıdemli emektarlarından Prof. Hilmi Özden beyefendi, dergimizin ana

ekseni olan "Turancılık' üzerine hazırladığı bir makaleyle, Balıkesir’den muhterem Aydın Ayhan

hocamız ilk defa "İzci" teşkilatı olarak İttihat ve Terakki tarafından kurulan" Gençlik Dernekleri

üzerine yapmış olduğu arşiv çalışmasıyla, Ankara'dan Yaşar Kalafat ağabeyimiz "Çok Halklı Milletlerde Ana Dil Meselesi" üzerine her zamanki değerli fikirlerini paylaşırken, aramıza yeni katılan geleceğin ilim adamı adayı genç arkadaşlarımızdan Metehan, ülkemizin dünya çapında yüzakı rahmetli Sabri F. Ülgener Hoca üzerine yaptığı uzun soluklu bir makaleyi de ilginize sunuyoruz.

Tarihten, edebiyata, siyasetten, sosyolojiye kadar değişik alanlarda meraklısının ilgisini çekecek

değişik coğrafyalardan derlediğimiz yazılarla, gelecek sayımızda yeniden buluşmak dileğiyle, saygılarımızla.

 

 

[*] Aslında derginin ilk sayısı 2005'te Turan Kültür Vakfı adına kayıtlı olarak 2005-2007arası 6 sayı çıkmış, 2007'de kapanmış, iki yıl hiç yayınlanmamış, 2009’da isim telif  hakkı "Doğu Araştırmaları Merkezi" adına alınarak, 7. sayıdan itibaren günümüze kadar yayınlana gelmiştir.

 

 

 

 

 
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

An itibariyle ziyaretci sayısı:

63 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi