LOZAN KİMİN ERGENEKONU?

 Sadi SOMUNCUOĞLU

Birinci Dünya savaşını (1914-1918)  kaybettik. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesiyle teslim olduk, ordularımızı dağıttık. Vatanın her köşesi işgal ediliyordu. Türk Milleti yokluk içinde çaresiz ve zulüm altındaydı; şartlar çok ağırdı, kara günlerdeydik. Mustafa Kemal Paşa'nın "asla esareti kabul etmemiş Türk Milleti" inancıyla istiklâl mücadelesini düşündüğü günlerde Saray, Şeyhülislam ve İstanbul merkezli münevverler ümidini İngiliz ve ABD mandacılığına bağlamıştı. Hatta bazıları açıktan düşman (İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Ermeni, Rum)'la işbirliği halindeydi. Vatanı savunan Kuvvacıları (Milli Kuvvetleri) ise düşman olarak görüyor, mücadele ediyordu.

Bu dehşet verici manzara karşısında Haçlılar, "bin yıldır beklediğimiz fırsat gelmiştir. Hep birlikte kuşatır bastırırsak Türkleri geldikleri Orta Asya topraklarına süreriz" diyorlardı. Yurt içinde ve dışında her şey bitti denildiği sırada Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışıyla beraber eşi görülmemiş bir bağımsızlık ateşi yakıldı, milliyetçi duygular bütün yurdu sardı.

Yüksek fedakârlığa dayanan bu kutlu mücadele ile bir yıl geçmeden 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM teşkil edildi. Meclisin ilk önemli kararı, 10 Ağustos 1920'de  aralarında başta İngiltere, Ermenistan, Hicaz, Yugoslavya ve Yunanistan'ın da  bulunduğu 13 ülke tarafından belirlenen (Osmanlı Hükümetinin kabul ettiği) Sevr'i reddetmek oldu. TBMM, "bu antlaşmayı kabul ve imza edenleri vatan haini saydığını, işgalleri tecavüz sayacağını ve silahla karşılayacağını ilan etti. Bunun üzerine uygulanamayan Sevr "ölü" doğmuştu.  29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyetini kuruldu. Egemenliğimiz ve vatanımız, üç sene gibi kısa bir sürede kazanıldı. Büyük Atatürk'ün "2. Ergenekon" adını verdiği bu milli diriliş esir milletlere ümit kaynağı oldu. 24 Temmuz 1923'de  galip devletlerle Lozan Antlaşmasını imzaladık. Böylece Türkiye Cumhuriyetinin tapusu uluslararası antlaşmayla kazanılmış oldu.

Varlığımız niçin tartışılıyor?

 1918'e gelindiğinde Büyük Osmanlı Türk Devleti tarihten silinmişti. Bugünkü Türkiye'nin dışında Türklerin çoğunlukta olduğu bir yurt parçası kalmamıştı. Asırlarca kardeşçe yaşadığımız diğer milletler haçlılarla beraber oldular. Türklerin çoğunlukta olduğu bu vatanı nasıl kazandığımızı, ödediğimiz bedelin ne olduğunu biliyoruz. Bu gerçeklere rağmen aradan 96 yıl geçtiği halde Lozan tartışılıyor. Üstelik devletimizi yönetenlerin öncülüğü ve güçlü desteğiyle belli bir ideolojik grup tarafından. Açıktır ki devletimizin temellerini tartışmak, onun yıkılmasını, değişmesini istemektir. Dünyada böyle bir devlet var mı bilmiyoruz. Dikkat çekici bir diğer husus ise, Osmanlı'yı tarihten silen  Sevr'i tartışmıyoruz. Neden? Hatta aynı grubun elemanları tarafından Sevr alenen savunuluyor. Egemenliğimize, canımıza, iffetimize, namusumuza, malımıza mülkümüze, cami gibi kutsallarımıza neler yapıldığı ortada iken "Keşke Yunan kazansaydı" diyenler itibar görüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; "Tarihte bize ne yaptılar. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada… İşte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar, o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz." (29 Eylül 2016'da muhtarlar toplantısında Lozan konusunda yapılan açıklama)

Lozan'da hiçbir ülkeye ada vermedik. Verildi denilenlerin hepsi de Cumhuriyet öncesine aittir. "Bağırsan sesin duyulur" denilen adalar (18 ada bir kayalık)'ın 2004'den itibaren işgali başlamış, şimdi de Küçük Çuha adası gündemdeymiş. (E. Albay Ümit Yalım'ın belgeli yazıları) İktidar  neden sessiz?

* Erdoğan'ın "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler" iddiasını tersine çevirsek, "bize Lozan'a aitmiş gibi gösteriler Sevr'i uyguladılar" desek, ne olur? Meselâ: Ege'deki adalarla ilgili olarak Sevr 84. ve 122. Maddeler bakalım…  Yunanistan'ın 2004'den bu yana işgal ettiği ve iktidarın görmek istemediği18 ada ve 1 kayalığın Lozan'la değil Sevr ile ilgili olduğunu görebiliriz. 

* Sevr'de, ırk, din ve dil azınlığı vardı. Aynı talep Lozan'a da geldi. Ama sadece  din azınlığını kabul ettik. Ama bugünkü iktidar Türk vatandaşlarını etnisite (köken, ırk) esasına göre çok parçalı görerek bunlara özerklik verme peşinde. Aynen Sevr'de olduğu gibi. 

* Sevr 132. Madde, varisi olmayanın varisi "azınlık topluluğudur" diyor. Lozan'da ise, dünya hukukunda olduğu gibi varisi olmayanın varisi devlettir. Azınlık vakıfları Lozan'da var olanlardır, daha geriye gidilemez. Yine Lozan'a göre etnik ve dini grupların temsiline dayalı vakıf kurulamaz. Buna rağmen 2008'de yürürlüğe giren Vakıflar kanunu ve 2011'de yayımlanan KHK ile sınırsızlık getirilmiş, Cumhuriyet döneminin bütün yasal düzenlemeleri yok edilmiştir. Vakıflar siyasi dernek haline dönüştürülüp, Sevr'e uygun düzenlemeler yapılmıştır. 

(Devam edecek)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Köşe Yazarları


HAYAT VE İNSAN
Perşembe, 21 Ocak 2021
...
İSMET ATLI AĞABEY
Salı, 13 Nisan 2021
...
KAVRAMLARI AYIRMAK
Pazar, 27 Aralık 2020
...
SEVGİNİN GÜCÜ
Cumartesi, 19 Kasım 2022
...
HAİNLİK KOLAY MI?
Pazar, 11 Nisan 2021
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

164 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi