ABD YİNE "PYD-YPG" DERSE!.. Müyesser YILDIZ

Türkiye'nin 1 numarası defalarca, "Senin ortağın ben miyim, PYD-YPG mi, karar ver" resti çekti, ABD de her defasında "PYD-YPG ile çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, tercihini yaptı.

Son olarak Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, terör örgütü YPG'ye açıktan destek veren ABD'nin bir konuda karar vermesi gerektiğini belirterek, "ABD'nin çok açık söyleyeyim, vereceği bir karar var. Yani, Türkiye gibi uzun yıllardır NATO kapsamında müttefik olduğu bir ülkeyle mi ittifakını sürdürecek, yoksa Türkiye'ye karşı olduğu bilinen güçlerle yeni ittifaklar mı geliştirecek?" dedi.

En son 4 gün önce ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, ABD’nin YPG’yi terör örgütü PKK ile eşit tutmadığını tekrarlayarak, şunları söyledi:

“YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde DAEŞ’e karşı etkili bir güç olduğunu düşünüyoruz ve operasyonel destek ve tavsiye şeklinde destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye YPG hakkındaki düşüncelerini açık bir şekilde söyledi. Biz de aynı şekilde söyledik, Türkiye’nin kaygılarını anlamakla birlikte, üstün başarı göstererek Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) bir parçası olarak YPG ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Sorun şu; Yarın ABD, Numan Kurtulmuş'un "rest"ine aynı cevabı verirse, ne olacak, ne yapacak, ABD'ye nasıl "posta" koyacaklar?

İlk akla gelen İncirlik değil mi?

3 ay kadar önceydi. Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, PYD-YPG'­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D'­ye kar­şı alınabilecek ön­lem­ler kap­sa­mın­da İn­cir­lik Üs­sü­'nün ABD uçaklarına uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni vurgulayıp, "Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa, onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­'nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Su­ri­ye­'de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da anlatacaktır" dedi.

Malkoç'un bu açıklaması bir Cuma Namazı çıkışı Erdoğan’a soruldu. Başdanışmanının böyle bir şeyi söylediğinden ya da söylemediğinden haberi olmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"O konuda zaten Şeref Bey'in böyle bir açıklama yapması doğru değil, yanlıştır. Bunların yetkilileri bellidir. Başta hükümetimizdir. Hükümetimiz belki bu değerlendirmeleri yapar. O, hukukçu diliyle belki böyle bir şey söylemiştir. Bu konu hükümetin yetkisinde bir konudur."

Düne gelelim;

Yandaş medyada iki haber vardı.

İlki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Antalya'da biraraya geldiği bazı gazetecilere yaptığı gündeme ilişkin değerlendirmelerdi. Bakana yöneltilen sorulardan birisi, PYD'ye verdiği destek nedeniyle İncirlik Üssü'nün ABD güçlerine kapatılması tartışmalarına dairdi.

Çavuşoğlu'nun cevabı şuydu:

"Biz işin bu noktaya gelmesini arzu etmeyiz doğrusu. Ama ABD’nin de bunun gereğini yapması lâzım ve terör örgütüne destek vermemesi lâzım.”

İkinci haber, Erdoğan'ın Diyarbakır'dan dönerken beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamalardı. O'na da, "İncirlik meselesi gündeme gelir mi?” sorusu sorulmuştu.

Erdoğan'ın gazetesi Sabah'ta ne bu soru, ne de cevabı vardı. Diğer gazetelerdeki haberlere göre de Erdoğan bu soruya şu cevabı vermişti:

“Gelişmeleri takip ediyoruz. Bir gerçek var ki, DAİŞ’in Irak’ta yediği darbeler var. Musul’da yavaş yavaş bazı darbeler yedi. Bazı yerler DAİŞ’ten geri alındı. Aynı şekilde Kuzey Suriye’de de DAİŞ’ten geri alınan yerler söz konusu. DAİŞ’le mücadelede kaydedilecek ilerlemeler tabii önemli. Irak’ta İran’ın rolü, ayrıca Kuzey Irak’taki rahatsızlık da önemli. Kuzey Irak’la, Başika’yla ilgili bizim süreçlerimiz de var. Aynı şekilde Kuzey Suriye’deki gelişmeleri de yakından izliyoruz. Gelişmeleri iyi değerlendirmek durumundayız.”

Söylem var, eylem yok politikası böyle olduktan sonra geçin ABD'yi, siz olsanız kendi Ankara'mızın bu "rest"lerini ciddiye alır mısınız?

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Köşe Yazarları


ERMENİ SOSLU SEVR YEMEĞİ
Pazartesi, 03 Mayıs 2021
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

204 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi