Kitap Eleştiri

Bu eser VII-XX. yüzyıllar arasında kaleme alınmış 25 seyahatnamenin tanıtımlarını bir araya getirmiştir. Buradaki kitap değerlendirmelerinin hepsi işini ciddiye alan, yazdıklarına yönelik her eleştiriden faydalanan, her geçen gün kendi entelektüel gelişimini artırma gayreti içinde olan bir kalemin ürünleridir. 

Devamını oku: Seyahat Diyen Kitaplar - Zafer Saraç

Derneğimizin üyesi araştırmacı yazar Ali Bademci'nin son kitabı: ŞAMANİZMDEN KIZILBAŞLIĞA ŞİİLİĞİN TÜRKMEN YÜZÜ. Ali Bademci bu kitabını bir vefa örneği olarak yetişmesinde emeği olan Derneğimizin Kurucusu rahmetli NECDET ÖZKAYA hocamıza armağan etmiştir. 

Kitaptaki ifade ile  "Geçen yıl kabettiğimiz Hocam Necdet  Özkaya'ya rahmet dileği ve dualarla"

 

ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap 2015 yılında tamamlanmıştı, düşünü ve yazımı bir  yayılacak kadar uzundur! çünkü bizler daha çocukluğu tamamlamadan ergenleştik ve bambaşka duygula büyüdük! 1960 sonrasında ülkemizde din çok tartışılır omuştu, bir takım insanlar inkarı seçerken, bazıları abartıya             yönelmiş, bizim gibiler de aileden gelen eğitimle ıslah veya eski Türk inançları ile örtüştürme çabalarına girmiştik. 

Devamını oku: ŞAMANİZMDEN KIZILBAŞLIĞA ŞİİLİĞİN TÜRKMEN YÜZÜ

“RUMELİ’DE BİZDEN NE KALDI?” 

Değerli Araştırmacı yazar Hasip Saygılı’nın raflarda yerini alan “Rumeli’de Bizden Ne Kaldı?” isimli kitabının 111 nci sayfasından küçük bir bölümü sizlere aktarıyorum.  Yazar bizzat yaşayarak gördüklerini, duyduklarını bilgi birikimi ile harmanlayarak ders çıkaracak sonuçlara ulaştırıyor okuyucuyu. Tarihimizin kara bir lekesi olan Balkan Bozgunu, ne yazık ki yönetici kadrolar tarafından yeterince sorgulanıp sebepleri üzerinde düşünülmediği anlaşılıyor..

Devamını oku: “RUMELİ’DE BİZDEN NE KALDI?”

KİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

Hasip SAYGILI

Ağırlıklı olarak akademik makalelerden meydana gelen kitabımız kendi kulvarında kayda değer bir ilgiye muhatap oldu. Bu sayede bir nebze de olsa bugünkü ağır meselelerimizin izdüşümlerini Rumeli Türkleri ve Müslümanları’nın yakın tarihinden okumaya katkı sağlamış olduğumuzu düşünmek mümkündür.

Bu kitabın ana tezi, karşılaştığımız felaketlerin bünyede ağır hasar bırakmasının daha ziyade insan kalitesi probleminden kaynaklandığıdır. Bu meyanda problem sahalarımızın başında tabii ki eksiklik, boşluk, zafiyet ve yetersizliklerimizin tespit ve teşhis edilmesi geliyor.

Devamını oku: Rumeli Türkleri ve Müslümanları - Hasip Saygılı

ENVER PAŞA’NIN VASİYETİ - NABİCAN BAKİYEV,

Abdullah KILINÇ

Yakın tarihimizin en çok konuşulan, en çok tartışılan isimlerinden Şehid-i Muhterem Enver Paşa Türkiye’de ne kadar tartışılan bir şahsiyet ise Türkistan için o derece tartışmasız bir abidedir.

O, Türkistan’ın Çarlık Rusya ile başlayıp Sovyetler ile devam eden makûs talihinde parlayan bir güneştir. Milli mücadele için Türkistan’a gitmeye karar verdiğinde kendisine başaramayacağını ve orada öleceğini söyleyenlere “Belki orada öleceğim ancak benim cesedim Batı Türkleri ile Türkistan arasında bir köprü olacaktır.” diyerek

Devamını oku: ENVER PAŞA’NIN VASİYETİ - NABİCAN BAKİYEV

Taşa Kazınan Tarih

Gülcan Havva ERASLAN 

Taşa kazınan tarih

Türkoloji ve Genel Türk Tarihi araştırmacılarının; dünyanın neresinde olursa olsun, hangi alan ile ilgilenirse ilgilensin yolları hep “Taşa Kazınan Tarih”e çıkar. Bu elbette tesadüfi bir olay değil. 

Türkler, kendi tarihlerinin önemli bir bölümünü, bilinen hâliyle Bugut yazıtından beri taşa kazıyarak yazmışlardır. Türk dili ve tarihi yazılı olarak ele alındığında, taş üzerine yazılmış her bir yazının, Türk kültürünün anlaşılması ve aktarılması açısından taşıdığı önem ortadadır. Prof. Dr. Erhan Aydın tarafından yapılan çalışmalardan “Taşa Kazınan Tarih: Türklerin İlk Yazılı Belgeleri” adlı eser, son dönemde Türklerin tarihini, kendilerinin yazdıkları tarih metinlerinde araması açısından önemlidir.

Devamını oku: TAŞA KAZINAN TARİH

İnsan türünün kısa bir tarihi: “SAPIENS”

Aziz Bozatlı

Bu yazıda tarihçi Yuval Noah Harari’nin kaleme aldığı “Sapiens”i esas alarak insanlık tarihinde bir gezinti yapacağız. 30’dan fazla dile çevrilmiş bu eseri popüler yapan özellik; tarihle bilimi 70 bin yıllık bir zaman dilimi içinde birlikte işlemesi yanında, kitabın tercüme edildiği ülkeye göre yazarı tarafından özel değişiklikler yapılarak, o ülkeden ve yakın coğrafyadan örnekler verilmesidir. Ben de özellikle bizimle ve yakın coğrafyamızla ilgili tespitlere ağırlık vereceğim

Kitabı ilginç kılan bir başka özelliği ise, kabul görmüş birçok doktrini alt üst ederek, bildiğimiz kavramlara ve yaşadığımız tarihi olaylara değişik bir açıdan bakmasıdır.

Devamını oku: İnsan türünün kısa bir tarihi: “SAPIENS”

“Ne zaman cezaevi ile ilgili bir film seyretsem veyahut okuduğum bir kitapta cezaevinden bahseden ibareler varsa içim bir garip titrer, kabuk bağlamış yaralarım kanar, hatıralarım depreşir hafızamda... Birden tayyı-ı mekan eder ruhum, hala zulüm altında inim inim inleyen Ülküdaşlarımın da diğer arkadaşlarımında yanına giderim!

Devamını oku: Orkun Yayıncılık - ÜLKÜCÜLERİN ÇİLESİ - Recep Büyükizsiz

Ahmet Hamdi Tanpınar “Yahya Kemal’e Hürmet” isimli bir makalesinde Yahya Kemal’den bahsederken şunları söyler: “Yahya Kemal edebiyatımızın pek az yetiştirdiği büyük üstatlardan, mürşitlerdendir. Onun sohbetini dinlemeyenler, yaşadığımız devrin en mucizeli lezzetlerinden birini tanımamıştır.”

Devamını oku: YAHYA KEMAL’İN SOHBETİNE KATILMAK İSTER MİSİNİZ?

Dr. Halil Atılgan’nın “BU GÖZLER NELER GÖRDÜ, NELER GÖRDÜ BU GÖZLER” isimli belgesel romanını hafta içinde okudum.

Roman Halil Atılgan’ın doğduğu Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı İncirgediği Köyü’nden başlayarak zamanımıza doğru debisi yüksek bir nehir gibi çağlayarak akıyor. Bir sanatçı hassasiyeti ile ilmik ilmik dokuduğu kendi hayat hikayesini belgesel romanın dar kalıpları içersinde bizlere sunuyor.

Devamını oku: Bir Belgesel Roman : BU GÖZLER NELER GÖRDÜ NELER GÖRDÜ BU GÖZLER

Timur Devrinde Kadis’ten Semerkand’a Seyahat

 Zafer SARAÇ*

Asya’dan gelen bozkırlı dev ordular Avrupa’da her zaman korkunç akisler uyandırmıştır. Büyük bir çığ gibi önüne gelen her şeyi yakıp yıkarak ilerleyen, mağlup edilemeyen bu nedenle efsanesi kendisinden önce giden bu savaşçı güruhun önüne bent olarak tehlikenin yamacına yaklaşmasını dahi istemeyen Avrupalı liderler ve Papalık sık sık doğuya elçilik heyetleri yollamışlardır. 12. Yüzyılda Cengiz Han ve Moğol badiresini atlatan Avrupa, 15. yüzyılın başında yeni bir tehlike ile karşı karşıya kalmış, Ankara Savaşı’nda Osmanlı’yı mağlup eden Timur Orduları Müslüman olmaları hasebiyle olası gaza ve cihat fikriyle Batının kapısına dayanmıştır. Hristiyan Roma’nın bekçiliğine namzet İspanya kralı 3.Henry geçmişte uygulanan bir yöntemi tekrar gündeme getirerek, hazırlamış olduğu elçilik heyetini Timur’a yollamıştır[1].

Devamını oku: TİMUR DEVRİNDE KADİS’TEN SEMERKAND’A SEYAHAT

Tarihçi Yazar Ali Bademci 2018’e yine önemli bir başucu kitabı ile giriyor: “İran’da Türklerin Bin Yılı”

Türk tarihi ve Türk ırkının sosyal ve kültürel eğilimlerinin, eski zamanda en çok etkilendiği ve etkilediği coğrafya şüphesiz ki Orta Asya, Çin ve İran ülkeleri ile bu topraklar üzerinde yaşayan milletlerdir. Bu iki ülke insanını iyi anlayıp, sosyal ve kültürel hayatlarını tetkik etmeden Türk tarihi yazmak ve Türk tarih sosyolojisi oluşturmak hemen hemen mümkün değildir. Bu sebeple Türkleri daha tarihlerinin başlangıcından itibaren dâima batıya iten gücün ne olduğunu, göçebelik ve hayvanlarına otlak bulmak gibi sıradan sebeplerle îzah etmek çok tatmin edici değildir. Hatta Çin Seddi’nin Türklerden korunmak için inşa edildiği görüşüne varmak da bizi doğru sonuçlara götürmez. Oysa İran’da iki kültürün baskısı altında Türkmen kültürünün milletleşme sürecini oluşturduğunu anlamak ve tespitler yapmak, İslâm’ın tek milletlikten üç milletliğe inkişafını da doğru anlamamızı sağlar.

Devamını oku: TARİHÇİ YAZAR ALİ BADEMCİ'NİN YENİ KİTABI: İRAN'DA TÜRKLERİN BİN YILI

An itibariyle ziyaretci sayısı:

211 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi