Güncel

DTCF-AKADEMİ‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ YAYINLADI

DTCF-AKADEMİ‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ YAYINLADI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‘nde 1980 öncesinde tahsil görmüş, bugün her biri birer akademisyen, eğitimci, yazar, şair olan Türk Milliyetçisi aydınların meydana getirdikleri bir platform olan DTCF-BİRLİK‘e bağlı DTCF-AKADEMİ üyesi 179 aydın bir “Turancılık Bildirgesi” yayınlayarak günümüz için Turan ve Turancılık kavramını analizini yaparak Türkiye’nin ve dünya Türklüğü’nün kurtuluşu olarak tek çarenin “Türk Birliği Ülküsü”nün ortak ideoloji  ve aksiyon olması gerektiğini açıkladılar.

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ

Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir. 

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük  duygusunun  canlanmasında  önemli  rolü  olan  Gaspıralı   İsmail

Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır. 

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ'da, Azerbaycan'la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı "ırkçılık", "gericilik" diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler. 

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği 'Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. "Siz varsanız, biz varız." cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır! 

Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

DTCF AKADEMİ

 

 

BİLDİRGEYİ İMZALAYANLAR

 

1 A.Yağmur TUNALI Yazar – Şair
2 Abdullah ŞALCI Eğitimci - Siyasetçi
3 Ahmet BAYRAKTAR Eğitimci
4 Ahmet DALAR Eğitimci
5 Ahmet HACIOĞLU Eğitimci
6 Ahmet KORGALI Eğitimci
7 Ahmet VAR Eğitimci
8 Ali BAYRAK Eğitimci
9 Ali KUZENCİK Eğitimci
10 Ali Osman KAPÇI Eğitimci
11 Ali YÖNTEM Eğitimci
12 Ali SABUNCUOĞLU Eğitimci
13 Arslan KÜÇÜKYILDIZ Yapımcı – Yönetmen - Yazar
14 Ayhan ACAR Eğitimci
15 Ayşe TAMER Eğitimci
16 Ayten ALTAYLI Eğitimci
17 Baki KARABIÇAK İşadamı
18 Bayram SÖNMEZ E. Öğretim Görevlisi
19 Behçet Kemal GÜRSOY Eğitimci
20 Bilgi YILMAZ Eğitimci
21 Birol ONAT Eğitimci
22 Bünyamin AKSUNGUR Sanatçı - Yapımcı - Yönetmen
23 Bünyamin TIRAŞ Eğitimci
24 Celal DEMİRAY Eğitimci
25 Cengiz ASLAN Araştırmacı Yazar
26 Doç. Dr. Mehmet SARI Akademisyen
27 Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ Akademisyen
28 Doç. Dr. Vahit ÇALIŞIR Akademisyen
29 Dr. Arslan TEKİN Eğitimci - Gazeteci - Yazar
30 Dr. Ayhan PALA Akademisyen
31 Dr. Fahri ATASOY Akademisyen
32 Dr. İbrahim KARAER Akademisyen
33 Dr. İlhan PALALI Akademisyen
34 Dr. Kürşat KURTULGAN Akademisyen
35 Dr. Leyla KAPLAN Akademisyen
36 Dr. Muzaffer KILIÇ Akademisyen
37 Dr. Süleyman ÜNÜVAR Akademisyen
38 Dr. Zülal DEMİREZEN Akademisyen
39 Dursun KEPÇEOĞLU Eğitimci - Şair
40 Ercan ÇALIŞKAN Eğitimci - Yazar
41 Ercan KARAYERLİ Eğitimci
42 Ercan PEHLİVAN Eğitimci
43 Ergin DEMELİOĞLU Eğitimci
44 Erkan ÖLMEZ Eğitimci
45 Erol AKŞEN Eğitimci
46 Esat BÜTÜN Eğitimci - 20. Dönem Milletvekili
47 Esat PALAMUTOĞLU Eğitimci
48 Ethem GÖKTÜRK Eğitimci
49 Fahri ÇETİNKAYA Eğitimci
50 Fatma ERDOĞDU Eğitimci
51 Fatma ARICA ÖLMEZ Eğitimci
52 Fatma KOÇ ÖZKUL E. Öğretim Görevlisi
53 Feridun YILDIZ Eğitimci - Gazeteci - Siyasetçi
54 Fikriye ARAZ ÖZTÜRK Eğitimci
55 Firdevs AKGÜN Eğitimci
56 Fitnaz BULUT Eğitimci
57 Gökhan TÜRKMENOĞLU Eğitimci
58 Gürol DELİCE Eğitimci
59 Hakan GEDİK Eğitimci
60 Halil YİĞİT Eğitimci
61 Halit TOKGÖZ Eğitimci
62 Haluk FATI Eğitimci
63 Haluk GÖKÇE Eğitimci
64 Hanife DEMİRHAN Eğitimci
65 Hasan Ali DOĞAN E. Öğretim Üyesi
66 Hasan TÜLKAY Eğitimci
67 Hasan KALLİMCİ Yazar
68 Hatice DEVRİM Eğitimci
69 Hayret YILDIZ Eğitimci
70 Hikmet MERT Eğitimci
71 Hilmi OLCA Eğitimci
72 Hüseyin DENİZ Eğitimci
73 Hüseyin IŞIK Eğitimci
74 İbrahim ARIKOĞLU Eğitimci
75 İbrahim EKİNCİ Eğitimci
76 İbrahim ŞEKER Eğitimci
77 İbrahim YALÇINKAYA Eğitimci
78 İlyas COŞKUN Eğitimci
79 İrfan KOCAKAHYA Eğitimci - TFF Gözlemci
80 İrfan YILMAZ Eğitimci
81 İsmail DEMİRHAN E. Vali Yard.
82 İsmail KANDEMİR Eğitimci
83 İsmail ŞENOL Gediz E. Belediye Başkanı
84 İsmail ÜNLÜ Eğitimci
85 İsmail VAYVAYLI Eğitimci
86 İsmet İPEK E. Müze Müdürü
87 Levent ÇAĞIRAN Eğitimci
88 Mehmet AYKANAT Eğitimci
89 Mehmet Gökhan TÜRKMENOĞLU Eğitimci
90 Mehmet YAPRAK Eğitimci - Hukukçu
91 Mehmet YEŞİLÖZ Eğitimci
92 Mehmet YILMAZ Eğitimci
93 Meral GÖKDEMİR Eğitimci
94 Meryem KARACA Eğitimci
95 Metin TÜRKOĞLU Eğitimci
96 Metin DAĞISTAN Eğitimci
97 Metin ÖZDEMİR Eğitimci - E. Albay
98 Muharrem ERDOĞAN Eğitimci - E. Albay
99 Muharrem KILIÇ Araştırmacı Yazar - Şair
100 Muhittin GÜMÜŞ Eğitimci
101 Mukadder ALTAYLI Eğitimci
102 Murat ÖZYİĞİT Eğitimci
103 Musa AŞIK Eğitimci
104 Mustafa ERKILAVUZ Eğitimci
105 Mustafa ERTÜRK Eğitimci
106 Mustafa KAPLAN Eğitimci - Hukukçu
107 Mustafa SÖNMEZ Eğitimci
108 Mustafa Tanju GÖZER Eğitimci
109 Mustafa TOMBULOĞLU Eğitimci - Gazeteci
110 Mustafa ÜMİT Eğitimci
111 Mümin BÜYÜK Eğitimci
112 Münir TAŞBAŞ Eğitimci
113 Naim AYDOĞDU Eğitimci
114 Necmettin ÖZGÜRSOY Eğitimci
115 Nevzat KAVUN Eğitimci
116 Nur ÖZBAY Eğitimci
117 Nuray SAKALLI AÇIKGÖZ Eğitimci
118 Nurcan KANDEMİR Eğitimci
119 Nurettin SATKIN Eğitimci - Hukukçu
120 Nurhayat PALAMUTOĞLU Eğitimci
121 Nurten ALTUNTAŞ Eğitimci
122 Oğuz Beyler KOÇLU Eğitimci - Hukukçu
123 Osman KARA Eğitimci
124 Osman KAYA Eğitimci
125 Osman KÖROĞLU Eğitimci
126 Osman YALNIZ Eğitimci
127 Ömer Faruk BEYCEOĞLU Eğitimci
128 Ömer Faruk ŞANLI Eğitimci
129 Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK Akademisyen
130 Prof. Dr. Ayşe İLKER Akademisyen
131 Prof. Dr.Dursun YILDIRIM Akademisyen
132 Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Akademisyen
133 Prof. Dr. Hale ŞIVGIN Akademisyen
134 Prof. Dr. Halit ÇAL Akademisyen
135 Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK Akademisyen
136 Prof. Dr. Kadir KASALAK Akademisyen
137 Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ Akademisyen
138 Prof. Dr. Mehmet AKGÜN Akademisyen
139 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Akademisyen
140 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Akademisyen
141 Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Akademisyen
142 Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Akademisyen
143 Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Akademisyen
144 Prof. Dr. Nusret ÇAM Akademisyen
145 Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Akademisyen
146 Prof. Dr. Salih ÇEÇEN Akademisyen
147 Prof. Dr. Selma YEL Akademisyen
148 Prof. Dr. Sezai BALCI Akademisyen
149 Prof. Dr. Şener DEMİREL Akademisyen
150 Prof. Dr. Üçler BULDUK Akademisyen
151 Prof. Dr. Vahit TÜRK Akademisyen
152 Prof. Dr. Yılmaz KURT Akademisyen
153 Ramazan ACAR E.Öğ.Kd.Albay
154 Raşit DEMİRTAŞ Yapımcı-Yönetmen
155 Reşat GÜREL Eğitimci - Yazar
156 Sabire Canan MUŞMAL Eğitimci
157 Salah KAHVECİOĞLU Eğitimci
158 Salih AKÇA Eğitimci
159 Salih ATMACA Eğitimci
160 Salih DEVECİ Eğitimci
161 Salih YILDIRIM Eğitimci
162 Sami İL Eğitimci
163 Savaş IRMAK Eğitimci
164 Sebahattin KÖROĞLU Eğitimci
165 Suzan AYDIN YAPRAK Eğitimci
166 Şerif KUTLUDAĞ E. Öğr. Gör. - Yazar - Şair
167 Şinasi BAŞAL Eğitimci
168 Şükrü NİŞANCI Eğitimci
169 Tahir YURTSEVER Eğitimci
170 Teslime DUMAN Eğitimci
171 Turgay ÇALIŞKAN Eğitimci
172 Turgut SARI Eğitimci
173 Tülay ALPASLAN Eğitimci
174 Türkmen ÇAĞRI Eğitimci
175 Ülkü DEMİRCİ BEKTAŞ Eğitimci
176 Ümit ALPARSLAN Eğitimci
177 Ümmü KURTULGAN Eğitimci
178 Yakup Bilgin KOÇAL E. Yalova Belediye başkanı
179 Yaşar KÖSE Eğitimci
180 Yaşasın ÜNALAN Eğitimci
181 Yusuf DEMİRLİ Eğitimci
182 Yusuf ERDOĞDU Eğitimci
183 Yusuf İzzet KILINÇER Eğitimci
184 Zeki TAŞDEMİR Eğitimci
185 Zekiye YEŞİLÖZ Eğitimci
186 Zeynel KORKMAZ Eğitimci - Yönetmen

 

 

 

 

 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Köşe Yazarları


HAYAT VE İNSAN
Perşembe, 21 Ocak 2021
...
İSMET ATLI AĞABEY
Salı, 13 Nisan 2021
...
KAVRAMLARI AYIRMAK
Pazar, 27 Aralık 2020
...
SEVGİNİN GÜCÜ
Cumartesi, 19 Kasım 2022
...
HAİNLİK KOLAY MI?
Pazar, 11 Nisan 2021
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

165 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi