CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU’NA UYARILAR

CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK POLİTİKALARI KURULU’NA UYARILAR

Halil ALTIPARMAK

Bir süre önce, yeni sistem ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kurullardan biri olan Hukuk Politikaları Kurulu’nun bir yazısı yayınlandı. Çok ilginç tespitler bulunan bu metnin tamamını her insanımızın mutlaka okuması gerekmektedir.

Yayınlanan bu yazıya, ülkemizin iki Millî teşkilatı Genel Merkezlerinden ikaz da gecikmemiştir. Adana başkanlıklarını yaptığım her iki teşkilatın da açıklamalarından bazı kısımları aşağıda sunuyorum. Yayınlanan bu açıklamaların tamamının okunması daha doyurucu ve aydınlatıcı olacaktır, elbette.

 

TÜRKOCAKLARI GENEL MERKEZİ

 

“…Türkiye’de kimliklere göre oy verildiği varsayımının resmî bir mercî tarafından beyan edilmesi itibarıyla, hem Anayasa hem millî kimlik hem de millî birlik açılarından çok ciddi mahzurlar barındırmaktadır. Cumhuriyet’in ortak geçmiş, ortak değerler ve ortak gelecek tasavvurunun “millet” anlayışına dayalı kurucu ilkeleriyle tezat teşkil eden bu açıklamada, “Türk Milleti” yerine “Türkiye Toplumu”ndan dem vurulmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini yansıtan 1924 Anayasası’nda yer alan “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyla (Türk) ıtlak olunur” hükmüyle bu ülkede yaşayan halkın bir bütün olarak Türk Milleti olduğu ifade edilmiştir…

 

…Türk Devletini temsil eden ve yeni sistemde yürütme yetkisini tamamen bünyesinde barındıran Cumhurbaşkanlığı’nın bir kurulunun bu temel şiara aykırı bir dil kullanması tasvip edilemez…

 

…Gerek ülke olarak son on yıldır yaşadıklarımız gerekse dünyamızın son dönemde maruz kaldığı korona virüsü salgını ve diğer gelişmeler, bir zamanlar küreselleşmecilerin bizleri inandırmaya çalıştığı gibi millî devletlerin modasının geçtiği iddiasının doğru çıkmadığını, tam tersine, “sorun küresel, çözüm ulusal” sloganının da gösterdiği gibi millî devletin ne denli mühim ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır…

 

Netice olarak, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun söz konusu açıklamasının behemahal düzeltilmesi, Türk Milleti gerçeğine aykırı beyanlardan sakınılması hususlarını, Yüce Türk Milleti’nin dikaktine arz ederiz.”

 

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZİ

 

“Küresel güç ve bloklarla önü açılmış millî devletlerin mücadelesinin öne çıktığı, önü açılmış millî devletlere çeşitli tuzakların kurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir ortamda metinde yer alan “Türkiye Toplumu” ifadesi yanlış olduğu kadar belirsizdir. Türkiye bir coğrafî ve siyasî kavramdır. Bu coğrafya üzerinde yıllardır yaşayan, coğrafyaya damgasını vuran ve egemen kültür olan Türk kültür ve kimliğini dışlama çabası olarak anlaşılabilecek bir ifade kabul edilemez. Bunun doğrusu Türk Toplumu ve Türk Milleti’dir.

 

…Türk Devleti’nin kurucu unsuru Türkler ve kendilerini Türk hissedenlerce, emperyalist güçleri Anadolu’dan birlikte atmış olanlarca kurulmuş bir Devlet’tir. Millî Mücadele, Anadolu’da etnik devletçikler federasyonu kurulsun diye yapılmamıştır. Aksi olsaydı, Sevr Anlaşması’na uyulur, Millî Mücadeleye de ihtiyaç kalmazdı...

 

…Türkiye’de en azından son 20 senedir yapılan araştırmalar göz önüne alınmadan kaynağı belirsiz bilgilere dayalı sözde sosyolojik yorumlara gidilmesi ve hüküm verilmesi, hüküm verenlerin bulunduğu makam ile bağdaşmaz…

 

Netice olarak; Türkiye Cumhuriyeti, birbiri ile rakip ve mücadele etmesi gerekenlerin bulunduğu bir etnik havuz değildir. Yapılan açıklama, yürürlükte olan Anayasamıza da aykırıdır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun söz konusu açıklamasının tekrar gözden geçirilmesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirici bir çizgiye çekilmesi uygun olacaktır.”

 

Bu iki AÇIKLAMA, ilgili yerlerin dikkatini çeker ve gerekli düzeltmeler yapılırsa, HER ŞEYE RAĞMEN, ülkemizde birlik ve beraberlik açısından çok önemli bir engel aşılmış olur.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Köşe YazarlarıAn itibariyle ziyaretci sayısı:

106 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi