ATATÜRK

ATATÜRK

Ömer Volkan ÇİÇEK

 

Farklıydı..

Ezberleri bozmak için üstün vasıflarla donatılarak yaratılmıştı.

Allah'ın Türk Milletine bir armağanıydı.

***

Mimardı..

En büyük eserim dediği ve sonsuza dek yaşayacak olan büyük Türkiye Cumhuriyetinin mimarıydı.

 

***

 

Sanatkâr idi..

Dünyayı, bazen bir ressam, bazen bir müzisyen, bazen de bir sanatkâr gözüyle görür

Evreni bir filozof edasıyla idrak ederdi.

 

***

 

Özgürlükçü idi..

Bağımsızlığın milletlerin hayatında ekmek kadar, su kadar, nefes kadar önemli olduğunu hayatının her aşamasında dile getirirdi.

Bağımsızlık onun karakteriydi.

 

***

 

Psikolog idi..

Uzak, yakın tüm insanları bir psikoloğun gözünden tahlil eder

Ona göre davranış belirlerdi.

 

***

 

Dâhi idi..

Zekâsına sınır konamaz, vasıflarına çerçeve  çizilemezdi.

Dehası dillere destandı.

 

***

 

Harp sanatları uzmanıydı..

Hayatını adadığı kutsal askerlik mesleğini her şeyden çok severdi.

İşini severek yaptığı için de ömrü hep başarılarla doluydu.

 

***

 

Okurdu..

Döneminn, savaşlarla geçen o zor günlerine rağmen kitaplar en iyi dostuydu.

Bu sebeple son derece yetkin bir önderdi.

 

***

 

Hümanist idi..

Yaşadığı onca savaşa, onca mücadeleye, onca zorluğa rağmen insana olan sevgisini, saygısını hiç kaybetmemişti.

 

***

 

Etkileyiciydi..

Çevresindeki herkesin takdirini kazanır, hâl ve hareketleriyle kalıcı izler bırakırdı.

 

***

 

Vatanseverdi..

Vatanını ve bağrından çıktığı asil Türk Milletini canı pahasına severdi.

Korurdu.

 

***

 

İleri görüşlü idi..

Kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletine ileride gelebilecek bir sıkıntıya karşı daha o zamandan çareler arar, bulur ve bunu gözünü kırpmadan uygulardı.

 

***

 

Öngörü sahibiydi..

100 yıl sonra yaşanması muhtemel krizleri öngörür, o minvalde çalışmalar yapardı.

Nesilleri bu yönde çalışmaya sevk ve teşvik ederdi.

 

***

 

Yenilikçi idi..

Hedefi muasır medeniyetler çizgisinin üzerine çıkmaktı.

Gözü daima istikbalde idi.

 

***

 

Cumhuriyetçi idi..

Ülkesindeki kadın erkek, genç yaşlı herkese, Avrupa ülkelerinden bile önce, haklarını vermiş

Onlara aziz Cumhuriyeti hediye etmişti.

 

***

 

Yenilikçi idi..

Geleneklerinden, göreneklerinden, geçmişinden, kültüründen ve köklerinden kopmadan çağdaş kararlar alır, uygulardı.

 

***

 

Akılcıydı..

Daima aklı on plana çıkarır

Verdiği tüm kararları mutlaka akıl süzgecinden geçirerek alırdı.

 

***

 

Ahlaklı idi..

Bırakın dostunu, düşmanına davranırken bile adalet, hak, hukuk ve ahlaktan ayrılmazdı.

Ahlak timsali yüce gönüllü bir insandı.

 

***

 

İnsandı..

İnsan olduğunun, bir gün toprak olacağının ve fakat fikirlerin ölümsüzlüğünün en büyük kazanım olduğunun farkındaydı.

Hayatını bu şekilde yaşardı.

 

Devletin devamlılığını kendinde değil ortaya koyduğu ilke, kural, kaide ve fikirlerde görürdü.

 

***

 

Asildi..

Asaleti damarlarında taşıdığı kandan gelmekteydi.

 

Asaletini; görgüsü, bilgisi, tevazusu, doğruluğu ve devlet adamlığıyla süslerdi.

 

***

 

İlkeliydi..

Hayatında ve ilişkilerinde lüksten, şatafattan, savurganlıktan, kandırmacadan, yalandan, dolandan, aldatmadan ve şahsi menfaatten uzak dururdu.

Kimseye hakaret etmez, hakarete de asla maruz kalmazdı.

 

O hep ilkeleri doğrultusunda hareket ederdi.

 

***

 

Kahramandı..

Koskoca bir ülkeyi kahramanca en ön saflarda çarpışarak kurtarmış ve aziz milletine hediye etmişti.

 

***

 

Nezaket sahibiydi..

Çocukla çocuk olur, yaşlıya ilgi gösterir, kadına  nazik davranır, insana insan gibi muamele ederdi.

Zerafet benliğine işlemişti.

***

 

Liderdi..

Liderliğini kendisi değil çevresi ve tüm dünya kabul ederdi.

 

***

 

Türkçüydü..

Türk Milliyetçiliği ve Türkçülük temelleri üzerine muazzam ve yıkılmaz bir devlet inşa etmişti.

 

Onun Türkçülüğünün en önemli kanıtı

Türk Milliyetçiliği üzerine temellerini attığı çağdaş ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti idi.

 

***

 

Çalışkandı.

O kadar çok çalışırdı ki gecesi gündüzüne karışırdı. Yorulmak nedir bilmezdi.

Çalışmak onun için ibadetti.

Bir tek şeye ihtiyacımız var o da çok çalışmak derdi.

 

***

 

Fedakârdı.

Vatanı, milleti, devleti ve inandığı değerleri adına hayatını feda ederdi.

 

Etti de..

 

***

 

Türk Milleti seni hiç unutmayacak ve her zaman büyük önderi, kutlu lideri olarak anacaktır.

 

Fikirlerin her Türk çocuğunun beyninde

Sevgin kalbinde,

Aşkın ruhunda yaşayacaktır.

 

Huzur içinde uyu Aziz Ata'm.

 

Seni ve en büyük eserini bitmez tükenmez bir bağlılıkla sevecek

 

Yolundan asla ayrılmayacağız..

 

Köşe Yazarları


BAK POSTACI GELİYOR-XXV
Cuma, 05 Haziran 2020
...
CEM SULTAN MI?
Pazar, 05 Temmuz 2020
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

116 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi