SİYASİ PARTİ ADLARI ve YENİ PARTİ

İrfan ÇEP

Bir tartışmadır sürüp gidiyor.
İşi “adı şu olursa oy vermem’den, adı şu olmazsa oy vermem’e” kadar götürenlerimiz bile oldu.
Tartışmalardan, her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi “bilgi eksikliğimizin olduğu” ortaya çıkıyor.
Tartışma ilgidir, tartışma ümittir, tartışma sağlık işaretidir. Öyleyse –korkmadan- tartışalım.
Yazımızın konusu “Yeni partinin adı ne olmalıdır?”

SİYASİ PARTİ ADLARI

Yasalarımız siyasi partiler için tekdüze/üniform bir yapı ön görür.
Bu çerçevede parti adları ve amblemleri de bir dizi kural ve kısıtlamaya tabidir.

A-KANUN MADDELERİNE GİRMEDEN MEALEN SAYACAK OLURSAK:

1-Atatürk adı ve Atatürk resmi kullanılamaz.
2-Türk Bayrağı kullanılamaz.
3-Milli ve Türkiye ibareleri bakanlar kurulu iznine tabidir.
4-Tarihteki Türk devletlerinin bayrak veya bilinen yaygın sembolleri ve milli semboller kullanılamaz.*
5-Mevcut partilerin tam adı, kısa adı ve amblemi kullanılamaz
6-Kapanmış ya da kapatılmış partilerin tam adı, kısa adı ve amblemi kullanılamaz.
*Dördüncü madde yasada daha geniş yer alıyor ve yoruma dayalı keyfi uygulamalara/engellemelere alet edilme ihtimali barındırıyor.

B-YANLIŞ BİLİNEN ya da BİLİNMEYEN HUSUSLAR:

1-Partiler “kısa ad ya da kısaltılmış ad” kullanmak zorunda değildir.
2-Kısa adlar partilerin tam adlarının baş harflerinden oluşmak zorunda da değildir.
3-Parti adlarında bulunması yasak olan kelimeler (anarşist, faşist vs) sayılmış, başkaca sınır getirilmemiştir.
4-Üçüncü maddeden de anlaşılacağı gibi parti adı çok sayıda kelimeden oluşabilir.
5-Keza parti adının “Partisi” ibaresi ile bitme zorunluğu da yoktur.
6-Parti adı “Teşkilatı” , “hareketi” , “birliği” , “dayanışması” ya da “Parti” gibi farklı ifadelerle de bitebilir.
7-Amblem için yasada “özel işaret” denmiştir ve sadece nelerin özel işaret olamayacağı belirtilmiştir. Özel işaret zorunludur.

C-PARTİ ADINDA ARANMASI GEREKEN NİTELİKLER:

1-Amaca uygun olmalıdır.
2-Telafuzu kolay olmalıdır.
3-Akılda kolay tutulmalıdır.
4-Partinin hedef ve niteliklerini anlatmak üzere kurulacak cümlelerde rahatça kullanılabilmelidir.
5-Mümkünse tam ad, kısa ad ve amblemin her biri tek başına da bir mesaj taşımalı ama üçü birden “ana mesajı” tamamlayan bir kompozisyon oluşturmalıdır.
6-İsim seçiminde her türlü olumsuz yakıştırma ve çarpıtmalara karşı “kafiyeli zıtlıklar” dikkate alınmalıdır.

D-KISALTILMIŞ ADDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER:

1-Kısaltılmış adın da parti amacına uygun bir anlam taşıması ve mesaj içermesi zorlanmalıdır.
2-Kısaltılmış adda da bir “harf sayısı” sınırlaması yoktur.
3-Kısa ad, kasti değiştirmelere (Akape, Mehape benzeri) karşı tedbirli tasarlanabilir.
4-Ak Parti, Has Parti, Türk Parti ve Hüda-Par kısa adları, bu konuda özel çalışılmış örneklerdir.

E-PARTİ ÖZEL İŞARETİNDE (AMBLEM) BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

1-Sade olmalı, yalnızca tek bir figürden oluşmalıdır.
2-Afişte, brandada, posterde ve tabelada çok uzaktan da seçilebilmelidir.
3-Oy pusulasında yani 3x3 cm2 yere sığacak şekilde küçültüldüğünde ise 80’lik Fadime teyzenin tanıyabileceği kadar ayrıntı taşımalı, sünnet yorganına döndürülmemelidir.
4-Amblemin boş ve görünür bir yerinde parti kısa adı da mutlaka yer almalıdır.
5-Amblemin kaidesi (durduğu-oturduğu yer) mutlaka olmalıdır.
6-Üçgen-eşkenar dörtgen şekiller, eğimli kuşaklar dikkat çekicidir. Yararlanılmalıdır.
7-“Kırmızı olsun, üç kuruş pahalı olsun” zaafımızın yanı sıra, fon için gök mavisi, kaide için de üçüncü bir renk seçilebilir. Dört fazla olur.
8-Gerek renk gerek şekilde ALTIN ORAN mutlaka gözetilmelidir.
9-Amblemin gerek kare (seçmen pusulası için) gerekse dikdörtgen (bayrak oran ve ebadı için) ebat ile çoğaltılmaya uygunluğu da dikkate alınmalıdır.

F-PARTİ ADI NEDEN ÖNEMLİDİR:

Hepimiz biliyoruz ki parti adı önemlidir ama “parti amblemi” ondan da önemlidir.
Devir değişti. Her şey gibi bu iş de sulandı.
Eskiden “Kırat” vardı. “Altıok” vardı. “Ak güvercin” vardı. “Üç hilal” vardı. Şimdi ya o partiler yok oldu ya da o amblemleri taşıyamaz hale düştüler.
Ölçü değişti, söylem değişti. Siz hiç “Ben ampulcüyüm” diyen AKP’li gördünüz mü? Adam ya “reyizciyim” diyor ya da “ak kadrolardan” söz ediyor.
Bizimkiler de “üç hilali” bırakmış “bilge lidere” sarılmış.
Evet. Parti adı önemlidir.
Biz isme çok önem veren bir milletiz.
Bir çocuk doğar, ismi için bazen anasının ve babasının akrabaları biri birimize bile gireriz. 
Sonunda iki taraftan birinin nine ya da dede adı konur ya da üçüncü bir isim bulunur, mesele biter.
Dediği isim olmayan tarafın o çocuğu ret ettiğine hiç şahit oldunuz mu? Mümkün değil.
Yeni partiye de bir isim konacaktır ama her ne olsa ki çocuk bizimdir.

G-SENİN ÖNERİN NE DENİRSE:

Yukarıda tarif etmeye çalıştığım ölçü, kısıtlama ve niteliklerin içerisinde kalarak ve en çok da “amaca” uygun olarak, uzun zamandır bir arayış içerisindeyim. 
Daha kapsayıcı, daha az insanda olumsuz ön yargı uyandıracak bir isim, aynı amaca ve kıstasa uygun bir kısa isim ve de nihayetinde bütün bunları tamamlayacak bir amblem için ben de sizler gibi çalışıyorum.
Ama şunu biliyorum ki gerek isim gerek amblem asla parti kuruluş dilekçesi verilinceye kadar açıklanmaz, açıklanmamalı. 
Açıklanırsa ne mi olur. Sanal alemdeki her türlü isim-marka-tescil haklarını geçtik, 30 kişi gidip senden 10 dakika evvel İç İşleri Bakanlığına senin kuracağın adla bir parti kurduklarını bildirirlerse, sen isim-amblem değiştirmek zorunda kalırsın.**
Şu “amaca uygunluk” konusu üzerinde de kısaca durmak isterim: 
-Bir partinin taklidi ya da bir partinin devamı olmamak, 
-Bir parçanın da parçası olmamak, 
-Bir kutsalı siyasete alet etmemek, 
-Aşınmış, aşındırılmış kavramlardan kaçınmak, 
-Lider ile, öncü kadrolar ile, geçmiş ile.. zaten verilmiş imajı yeterli bulmak, 
-Pek çok insanımızın “benim partim” diyebileceği yeni bir parti arayışında olduğu günümüz şartlarında bencilliği bırakıp “Milletin Partisini” kurmak.
**Önerimi daha fazla açmam halinde, yukarıda açıklandığı şekilde kendimle çelişmiş olurum. Ben de önerilerimi ilgili arkadaşlara ilettim. Halen de çalışıyorum. Siz de çalışın.
Her şey çok güzel olacak.
Huzurlu yaşayın, sevgiyle kalın, dost kalın.

 

Köşe Yazarları


SON ON PADİŞAH
Perşembe, 21 Mayıs 2020
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

106 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi